Hoofdmenu

Ventilatie

Door te ventileren, kan men in een goed geïsoleerde gebouw zorgen voor een gezond binnenklimaat. Dit doen we door gezonde verse lucht toe te voeren en de verbruikte vervuilde lucht af te voeren. Ventilatie is erg belangrijk, zelfs noodzakelijk voor een aangenaam binnenklimaat. Als we verkeerd ventileren en enkel verse lucht binnenhalen maar geen lucht afvoeren, dan kan dat de relatieve vochtigheid in de woonruimte ontregelen.

Algemeen

De vervuiling van afvoerkanalen ligt in de orde van 1 tot 3 g/m2 per jaar en de overlast wordt soms al na drie jaar merkbaar, waardoor de afvoer capaciteit en het rendement van de installatie verminderd. Lucht bevat stof, vocht en aan de rand van turbulentiegebieden slaat vuil neer op oppervlakken.

Natuurlijke systemen werken bij lage drukverschillen en zijn daardoor in hoge mate gevoelig voor vervuiling. Zelfs een spinnenweb kan de luchtstroming blokkeren. Bij mechanische ventilatie slaat stof neer op de schoepen van de ventilator, zodat het profiel verandert en deze minder druk kan opbouwen. Ventielen vervuilen het snelst als de spleet klein is. Bij vervuiling vermindert het rendement. Tevens is het mogelijk dat door vetafzetting in de kanalen de kans op brand verhoogd wordt.

Resumé

Voldoende ventileren is met andere woorden noodzakelijk voor onze:

  • gezondheid (hoofdpijn, ademhalingsproblemen)
  • veiligheid (de kans op koolstofmonoxyde vergiftiging is groter aangezien er minder lucht kan worden afgevoerd. Door de vervuiling kan de concentratie koolmonoxide te hoog worden)
  • gebouw (condens- en schimmelvorming)
  • brandgevaar (vetafzetting in kanalen)

U kunt bij mij terecht voor onderhoud en aanpassingen ten behoeve van u luchtbehandeling installatie

Ventilatie tei-techniek amsterdam